Portrait Kristof Ogonovski

Kristof Ogonovski

Fraktionsvorsitzender

Portrait Dorothea Stelljes-Szukalski

Dorothea Stelljes-Szukalski

stv. Fraktionsvorsitzende

Portrait: Frauke Wöhler

Frauke Wöhler

stv. Fraktionsvorsitzende